Under många år har vi hjälpt många olika människor från ett brett spektrum av industrier att nå sitt viktigaste mål: deras oro och kunskaper, att kommunicera sitt meddelande framgångsrikt i presentationer och därmed få effekt till de som lyssnar.

 

Hur utvecklar vi din expertis?

abpcoaching tvingar inte en mall på dig eller fyller dagen med standardövningar. Nej: Vi arbetar skräddarsydda, skräddarsydda för dina behov och bygger på vad du tar med dig. Vi arbetar direkt i kärnan i målet.

 

 

Varför är vi din perfekta partner?

Vår mentor Annika Bruhns Petersson vet efter mer än 35 års erfarenhet på scen och TV att: ett säljmöte, ett samtal - oavsett vilket mål - är inget annat än ett framträdande. Ett möte är som ett framträdande.

Med passion, professionalism och äkthet berörs människor - deras attityd och beteende förändras positivt. Framgångsrika beslutsfattare i näringsliv och politik vet detta!

 

Var förbereder vi dig målmedvetet?

abpcoaching kommer till dig eller vi träffas på ett inspirerande ställe.

Vi arbetar där du känner dig bekväm, bilateralt i enskilda sessioner eller i grupper, enligt dina behov.

 

 

Referenser

Geertje Meijering - osteopath, BEMER business partner

»Annika Bruhns Petersson är en otrolig begåvad och passionerad coach. Hon har hjälpt mig inför en medicinsk föreläsning för ca.160 medicinskt professionella. Att fånga deras uppmärksamhet handlar om mer än att bara kunna ämnet. Att förmedla information på ett inspirerande och interessant sätt är avgörande om åhörarna kommer att lyssna eller inte.
Mitt modersmål är tyska och jag flyttade till Sverige 2001. Jag är leg. barnmorska, dipl. osteopat och medical business partner för Bemerterapi. Inför min medicinska föreläsning har Annika coachat mig på tyska och engelska, trots att föreläsnirgen var på svenska. Detta var absolut inga problem.
Annika har visat mig mycket som man inte tänker på själv när man förbereder sin föreläsning. Sättet HUR man förmedlar sina budskap kan vara avgörande om man över huvudet taget når sin publik även om man för övrigt kan sitt ämne!
Hon förbättrade min timing, samspelet mellan kroppsspråk och röst, finslipade på betoningar, rösten, andning ... mycket som ska synkroniseras. Hon har med glädje kunnat förmedla det på lättsamt sätt.
Skillnaden före och efter Annikas coaching var påtaglig både för åhörarna och mig själv. Jag har hållit en hel del föreläsningar under de senaste åren men nu kan jag leverera min information med högre kvalité och större framgång. Jag känner mig nu mer bekväm på scenen!
Trots att jag tidigare har fått mycket positiva omdömen om mina föreläsningar så blev effekten av coachingen att flera åhörare gav positiv feedback inte enbart om föreläsningens innehåll utan även mycket om sättet hur jag framförde budskapen.
Kollegor som har lyssnat på mig både före och efter Annikas coaching har blivit inspirerade att själv vilja lära sig mer om föreläsningstekniker och retorik och frågade mig vem de kan vända sig till för att få hjälp.

Jag kan varmt rekommendera alla som brukar hålla föreläsningar eller tal, eller vill utveckla sitt professionella uppträdande för bättre framgång i alla möjliga andra sammanhang, att vända sig till Annika Bruhns Petersson för individuell anpassad coaching för sin egen professionella utveckling!«

Johnny Eriksson - Sales Executive, Cibes Lift AB, Sweden

»Jag tog hjälp av Annika Bruhns Petersson hösten 2015 inför ett större seminarium för arkitekter där jag skulle föreläsa, med Annikas hjälp fick jag verktygen och kunskapen så att jag kunde genomföra min föreläsningen på ett professionellt och engagerat sätt vilket resulterade i att jag även fick en engagerad publik som efter föreläsningen gav beröm för ett mycket intressant föredrag. Jag har efter Annikas personliga coachning använt mig av den kunskapen jag fick i de utbildningar och föredrag jag håller samt även i mitt dagliga arbete som Sales executive i mina möten med kunder.
Jag kan starkt rekommendera Annika Bruhns Peterssons kurser då de ger en djupare insikt och förståelse för hur man kan använda sin röst, utstrålning och kroppsspråk i möten med andra människor.«

Sara Stierna - architekt

»Annika lärde mig med bra konkreta tips och direkt och precis feedback - att hålla intresset uppe hos sin publik är den viktigaste uppgiften du har när du står framför en grupp! 
Efter mitt föredrag kom flera stycken ur publiken fram till mig och tackade för en intressant och engagerande presentation.«

Jan Ammann - singer

»Annika Bruhns is a fantastic coach and colleague. Sometimes it is hard to get completely into the content of the story you want to tell. She managed, via skype-coaching-sessions, to dig further into the material to create something special that makes you aware of the most important lesson we got to learn. Is it singing / preparing for a musical role or a monologue/ dialogue  in a play: AUTHENTICY! 
The key word for any actor who wants to break down a role or a complete plot. She will make you sweat, I tell you that! But the outcome is a very prepared actor/singer who is subtle with a very profound view on the story he/she is telling. No need to be nervous anymore. All over sudden you look forward  to face the audience or the judges in an audition. I highly recommend Annika Bruhns, if you wanna grow and get better as a actor or singer.«

Janne Marie Peters - performer

»Every performer needs to be fully aware of his precise impact on the audience. Due to her experience Annika manages to take you through the journey it takes be able to stir your performance to the highest possible level of your own capability. Possible doubt and questioning moments are carefully analyzed and turned around to the best positive outcome possible. During my time of study with her I have learned to, instead of trying to do too much at once, focus completely on the essential core of my performance and thus to be successful in the clear and precise implementation the given task.«

Om mig

Jag föddes i Hamburg och växte upp i Jerusalem och USAs östkust. Min scenkarriär började på Manhattan i New York City. Kort därefter flyttade jag hem till Europa och jag har jobbat med de största showerna i Europa sedan dess. Mina konserter har tagit mig till platser runt om i världen så som Ungern, Portugal, Spanien, Sverige och Bangkok i Thailand.  För mer information: annikabruhns.de

Jag har undervisat sedan 2004 och upptäckte snart att det fanns många vägar att gå och många sätt att hjälpa människor med individuella hinder att nå sina mål. Sedan dess har jag hjälpt människor i de medicinska, arkitektoniska och verkställande försäljnings fälten att övervinna sin rädsla för presentationer och lära sig att berätta fantastiskt. Som ett resultat av detta har det ökat försäljningen, produktiviteten har skjutit i höjden, och de har hyllats av sina överordnade. Varje kund är en ny värld med nya utmaningar och det är en unik resa som jag gör tillsammans med dig tills vi har nåt målet.
Allt från som innebär att berätta en historia och anslutning till en publik - från att göra en försäljningspresentation att ge en lektion, adressera anställda för företagsutbildning, scen arbete till förberedande audition - Jag kan ge dig kompetens att vara ditt absolut bästa.

Det är dags att dela dina kunskaper med världen.